Kohatasu ja toiduraha

Tallinna Linnavolikogu määrus 10.dets.2015 nr 27.

Lasteaiatasu koosneb lapsevanema poolt makstavast osalustasust ja toitlustustasust.

Osalustasu
2020 aastal on lapsevanema osalustasu 71,25 eurot kuus (Tallinna Haridusameti käskkiri 31.detsember 2019 nr 4/78)

Toitlustustasu

Tallinna linna koolieelses munitsipaalastuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päev.
Lapse päeva maksumus sõimerühmas on 2,5  eurot ja 
aiarühmas 3 eurot.

Lapsevanem tasub lasteaiamaksu väljastatud arve alusel pangaülekandega maksetähtajaks lasteaia arveldusarvele.