Riigihanked

Hetkel riigihankeid ei toimu.

Vastavalt RHS §-le 131 on hankijal kohustus kehtestada asutusesisene hankekord ainult juhul, kui ühes eelarveaastas planeeritavate asjade ja teenuste riigihangete eeldatav kogumaksumus (käibemaksuta) ületab 80 000 eurot või ehitustööde riigihangete eeldatav kogumaksumus (käibemaksuta) ületab 500 000 eurot.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Riigihangete registri leiab SIIT.