Õppeaasta eesmärgid

2023-2024 õppeaasta teema: „Keele- ja kultuuri teema aasta

Põhisuund:

Keele- ja  kultuuriaasta on suurepärane võimalus edendada laste mitmekülgset arengut ning valmistada neid ette eluks mitmekultuurilises ja mitmekeelses maailmas.

Õppeaasta eesmärgid:

  1. Eesti keele oskust on arendatud.
  2. Rõhuasetus on kultuurilisel teadlikkusel.
  3. Erinevate kultuuride ja rahvaste mõistmine on toetatud läbi kogemusõppe.