Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

Haridusasutuste üle teostab riiklikku järelvalvet HTM.

Tuleohutusalast järelvalvet teostab lasteaias Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).