Ruumide rent

Lasteaia saali on võimalik rentida Sikupilli lasteaia laste huvitegevuse läbiviimiseks. Tunnihind tööpäevadel esmaspäevast reedeni pärastlõunasel ajal on 7.00 €.

Saali suurus on 72 m²

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 25.05.2022 käskkiri nr HA-4/35 “Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine”