Laps läheb kooli

Laps läheb  kooli

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras:

1. õpilase elukoha lähedust koolile

2. sama pere teiste laste õppimist samas koolis

3. võimaluse korral arvestatakse ka vanemate soove

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. – 15. märtsini. Taotlusi saab esitada läbi eKooli (eKooli keskkond on avatud 1. märtsist) või paberil Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus)

Olulised tähtajad kooli asumisel.

  • 1.-15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressile või lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
  • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist

Teavituskohustus

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Lisainfo ja taotluse vormid Tallinna Haridusameti lehel.